Plakater for DHK

HHH Grafisk har designet plakatene til Drammen Håndballklubb for sesongen 2018-2019. Plakatene og designkonseptet generelt blir benyttet både til trykte plakater og arrangementer på sosiale medier.